Fyns Kran Udstyr A/S - Odense - Aalborg - Esbjerg - København +45 70 15 20 15
  • Text Hover

Siden opstarten i 1969 er Fyns Kran Udstyr A/S vokset til en koncern med over 100 medarbejdere. Både dengang og i dag har vi fokus på det vigtigste – nemlig at indfri vores kunders behov, nu og i fremtiden.

Eksamineret personale

FYNS KRAN UDSTYR A/S har siden 1970 foretaget test og eftersyn, ligesom vores testteknikere er Nordtest-eksaminerede. Dette giver sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slid, således at udskiftning eller kassation kun sker, når det er nødvendigt for sikkerheden og ikke ud fra kosmetiske hensyn.

Dokumentation og mærkning

Ethvert eftersyn afsluttes med, at alt godkendt løftegrej forsynes med skilte eller farvekoder, ligesom der umiddelbart efter testen udskrives certifikater fra testvognens IT-system som bekræftelse på test og eftersyn. Disse certifikater kan derfor straks bruges som dokumentation overfor abejdstilsynet og andre tilsynsførende myndigheder.

Rådgivning

Uanset løfteopgavens art og omfang, så er FYNS KRAN UDSTYR A/S klar med kompetent og professionel rådgivning. Mange års brancheerfaring og knowhow samt en salgsorganisation i løbende udvikling, sikrer en høj standard og faglig indsigt, der skaber hele løsninger, hvor der er fokus på effektivitet og sikkerhed for vore kunder.Teknisk Afdeling står desuden til rådighed med teknisk support i form af blandt andet udarbejdelse af tegningsmateriale, styrkeberegninger og CE-mærkninger.

Erfarne medarbejdere

Vores organisation består af ca. 90 kompetente og engagerede medarbejdere med den rette know-how. Medarbejderne er et mix af yngre og mere erfarne medarbejdere, som tilsammen udgør et effektivt team.

Teoretisk og faglig uddannelse

FYNS KRAN UDSTYR A/S vægter medarbejderne højt og er bekendt med, at dette er en afgørende ressource. Virksomheden ønsker at motivere medarbejderne med udfordringer, og yderligere sikre udvikling af medarbejdernes evner, hvilket bl.a. realiseres vha. relevant teoretisk og faglig uddannelse.

Certificering

For at sikre en korrekt levering af vores produkter og serviceydelser, arbejder vi efter den internationale kvalitetsstandard ISO 9001:2008. FYNS KRAN UDSTYR A/S certificeres af Lloyds (LRQA).

Har du spørgsmål til os?
Kontakt os på 7015 2015

Du får også alt din dokumentation lige ved hånden.

Med vores EasyCert app.