Fyns Kran Udstyr A/S - Odense - Aalborg - Esbjerg - København +45 70 15 20 15
FYNS KRAN UDSTYR A/S kontrollerer og tester i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser.

Landsdækkende test og service af løftegrej med ekstra sikkerhed

Vi udfører service og test på den arbejdsplads, hvor løftegrejet eller kranen anvendes, ligesom du har mulighed for at indlevere det i en af vores afdelinger. Vi dækker hele landet, og vi har branchens største vognpark af mobile testværksteder og kranvogne.

  • Text Hover
Fastlagte procedure

Når vi efterse dit løftegrej bliver det gjort efter fastlagte procedure og du får et fuldt overblik over hvad vi har tjekket på hvert enkelt stykke løftegrej.

Dokumentation med det samme

Få muligheden for at hente alt dokumentation på dit eftersete løfteudstyr - med det samme - eller scan den påsatte label og se det hele via mobilen.

Landsdækkende

Vi dækker hele Danmark fra Skagen til Gedser. Med +20 mobile værksteder er vi altid tæt på.

En test af løftegrej omfatter som oftest følgende:

  • Text Hover

Kæder, kædesæt og kædetilbehør

Elektromagnetisk test for revner samt måling.Kæder må højst udvise forlængelse på 5 % på 5 led, ligesom den højeste tilladelige slidtage er 10% af den oprindelige dimension

  • Text Hover

Udskiftning og reparation

Da vore vogne er udstyret med et reservedelslager, sker udskiftning og mindre reparation, som hovedregel i forbindelse med testen, hvorfor løftegrejet er klar til brug umiddelbart efter.

  • Text Hover

Taljer og pladekløer

Pladekløer kontrolleres visuelt, mens taljer både trækprøves og kontrolleres visuelt.

  • Text Hover

Løftebånd, rundsling samt faldsikringsudstyr

Kontrolleres visuelt for slid og kantskader, ligesom mærkningen kontrolleres.

Testvognene – vores mobile testværksteder.

Testvognene er forsynet med moderne måleudstyr samt udstyr til Magnetoflux revneprøvning, en speciel teknik, som ved hjælp af magnetisme og ultraviolet lys gør det muligt at identificere revner, som normalt ikke ses med det blotte øje.

Få det bedste service mangement system - og du får testcertifikaterne med det samme

Som en fast del af vores nye servicekoncept får du adgang til dine certifikater online – på din egen portal, EasyCert. EasyCert giver dig det fulde overblik over alt dit løfteudstyr og de certifikater, der er udstedt efter det færdige eftersyn. Du har hele tiden overblikket over dine eftersyn, og du har altid den påkrævede dokumentation lige ved hånden. Certifikaterne er tilgængelige, i det sekund emnerne er efterset af os.

 

EasyCert er et multisøgeværktøj, der giver dig fuldt overblik over dit løfteudstyr og udstyrets detaljer som type, størrelse, mærkning m.m. EasyCert indeholder alle væsentlige produktdetaljer, og du har selv muligheden for at tilføje informationer om udstyret. En anden fordel er, at du kan registrere alt slags udstyr – dvs. at du behøver ikke have købt udstyr igennem os for at kunne bruge EasyCert – og vi hjælper dig gerne med at importere oplysninger om dit eksisterende løftegrej.

Du får også alt din dokumentation lige ved hånden.

Du kan gratis downloade vores EasyCert app til både iOS samt Android og logge ind via dit personlige brugernavn og password. Via app’en kan du enten scanne QR koden eller indtaste et nummer og hente alle stamdata samt certifikater der er tilknyttet det respektive udstyr. 

Få en serviceaftale

Med en serviceaftale hos FYNS KRAN UDSTYR A/S er De sikker på, at fristen for det årlige eftersyn ikke overskrides.

 

Aftalen indebærer, at vi forpligter os til at kontakte Dem hvert år inden for et fire ugers interval omkring årsdagen for tidligere års eftersyn, for at træffe aftale om ny test.

 

En serviceaftale sikrer, at defekter og slidtage opdages før der sker driftsstop og uheld, og at de lovpligtige eftersyn foretages efter de gældende regler.

 

Serviceaftalen er en fordel for Dem, da De slipper for selv at skulle huske, hvornår Deres løftegrej skal testes. Ligeledes gør det vores planlægning mere effektiv, og reducerer kørselsomkostningerne og dermed Deres pris på eftersyn og test.


Kontakt os på: 7015 2015
  • Text Hover
Ny viden øger sikkerheden ved løft

Med Fyns Kran Udstyr kan du og dine kolleger få ny viden, som øger jeres sikkerhed. Vores kursus i sikker anhugning giver jer en grundig gennemgang af sikkerhedsforskrifterne ved løft, gældende normer og regler på området, belastning samt løbende kontrol.På anhugningskurset vil der ligeledes være gennemgang af arbejdstilsynets regelsæt på området samt en generel orientering om arbejdsmiljølovens og maskindirektivets regelsæt vedrørende anhugningsmidler. Det er viden, der øger sikkerheden og giver et mere sikkert arbejdsmiljø.